Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa placu zabaw w Kierżnie - ogłoszenie o wyborze oferty

Strona archiwalna

 


WI.7013.3.2015.UE                                                       Nowogrodziec, dnia  24 kwietnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30 000,00 euro pn.:

Budowa placu zabaw dla dzieci w Kieżnie

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. ,,Budowa placu zabaw dla dzieci w Kierżnie” do dnia 13 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00 wpłynęło 12 ofert.

2. Oferty oceniono pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia ofert.

3. Zgodnie z pkt. 7 ust. 4 zaproszenia do złożenia ofert wezwano do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia ofert 2 Wykonawców. W wymaganym terminie oferenci udzielili wyjaśnień oraz uzupełnili wymagane dokumenty.

4. W wyniku oceny zebranego materiału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzucił 3 oferty.

5. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najwyższa łączna ocena wszystkich kryteriów oceny ofert, zamówienie zostanie udzielone firmie:

,,APIS”  Jadwiga Oziębło

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

Uzasadnienie:

Wykonawca ,,APIS”  Jadwiga Oziębło, Ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert. Ponadto przedstawił najkorzystniejszą ofertę w świetle 3 kryteriów wyboru jakimi były najniższa cena oferty brutto, okres gwarancji oraz częstotliwość wykonywania nieodpłatnych przeglądów technicznych na rzecz Zamawiającego.

6. Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                 

                                                                         Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca


 

- a/a

- tablica ogłoszeń

- BIP – strona  internetowa Zamawiającego