Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA IX z dnia 23 kwietnia 2015 r.


PDFUchwała Nr IX_44_15.pdf (69,85KB)

w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała Nr IX_45_15.pdf (69,50KB)

w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała Nr IX_46_15.pdf (70,11KB)

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych


PDFUchwała Nr IX_47_15.pdf (78,20KB)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu jako zabezpieczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr IX_48_15.pdf (96,14KB)

w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych

zmiana: uchwała nr XLVI/317/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


PDFUchwała nr IX_49_15.pdf (1,03MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów


PDFUchwała Nr IX_50_15.pdf (71,52KB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

JPEGzałącznik graficzny do uchwały nr IX_50_15.jpeg (210,59KB)


PDFUchwała nr IX_51_15.pdf (99,18KB)

w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Zmiana: uchwała nr LXI/386/22 z dnia 9 grudnia 2022 r.


PDFUchwała Nr IX_52_15.pdf (193,13KB)

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.B.


PDFUchwała nr IX_53_15.pdf (254,70KB)

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych


PDFUchwała Nr IX_54_15.pdf (85,38KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok

PDFtabela nr 1 do uchwaly nr IX_54_15.pdf (137,78KB)


PDFtabela nr 2 do uchwaly nr IX_54_15.pdf (144,84KB)


PDFtabela nr 2a do uchwaly nr IX_54_15.pdf (131,30KB)