Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (. Dz.U. z 2013r, poz.594 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm. ) oraz Uchwały Nr VIII/36/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  27 marca 2015r.

1 Nowogrodziec obręb 1  -  działka  zabudowana   nr  179  o pow. 0,1823 ha

Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Teren  działki częściowo zarośnięty krzewami z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim o nieregularnym kształcie i prostych liniach granic. Teren ogrodzony z wewnętrznym placem składowym i manewrowym o nawierzchni częściowo utwardzonej. Na terenie działki znajduje się budynek magazynowy, wymagający kapitalnego remontu. Przez teren działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia WN 2x220 kV, tworząc strefę  ograniczonego użytkowania.

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga Wieczysta  JG1B/00017568/1.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej o symbolu 05 MN.

Uwaga! Działka w korytarzu niebudowlanym linii wysokiego napięcia 2x220 kV. 

5.Forma zbycia  – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego  nieograniczonego.

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  59.210,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –  cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu, mija  28.05.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,  winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, tj. do dnia  18.06.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich