Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 02.06.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz.594 ze. zm.) , art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r,  poz.518  ze zm. ) oraz Uchwały Nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości

 

1.Nowa Wieś Kolonia Bieniec 30 -  działka  nr  568/626  o pow. 0, 1047 ha, zabudowana  budynkiem mieszkalno-inwentarskim pow.użytkowej 131,49 m² w tym: powierzchnia części mieszkalnej 72,29 m²,i 59,20 m² powierzchnia części  gospodarczej.                                                                        

Nieruchomość położona pośród terenów leśnych, na skraju miejscowości. W sąsiedztwie tereny leśne  i budynek mieszkalny. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Budynek nie posiada przyłącza wodociągowego i własnego szamba. Studnia i szambo znajdują się na sąsiedniej działce  będącej w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, a hydrofor  w budynku wspólnoty. Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną służebność  gruntową.

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta  -   KW  JG1B/00037838/1.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym   symbolem  14 RL,RP – tereny leśne i upraw polowych położone w Kolonii ,,Bieniec’’ Ustala się trwałą adaptację istniejących obiektów.

5.Nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

6.Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  44.000,00 zł w tym:

    wartość budynku mieszkalno-inwentarskiego                           38.000,00 zł

    wartość gruntu                                                                      6.000,00 zł

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości  uzyskana w przetargu płatna   jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej .

8.Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości , winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 14 lipca 2015r.

10. 21-dniowy termin wywieszenia wykazu mija  23.06.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich