Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 02.06.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r., poz.594 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.518 ze zm. ) oraz Uchwały Nr  IX/46/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  23 kwietnia 2015r.

1.Nowogrodziec obręb 3  -  działka niezabudowana  nr 319/2 o pow. 0,0114 ha.   

 Nieruchomość położona w śródmiejskiej strefie miasta, przy ul. Ogrodowej, teren płaski, uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Dojazd bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie budynek mieszkalny, sklep, cmentarz. Na terenie działki rośną 2 krzewy, niemające wartości drewna tartacznego.

2  Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  13 M/U,ZC-  teren zabudowy  mieszkaniowo- usługowej.

5.Forma zbycia – nieruchomość  zostanie sprzedana w  przetargu ustnym   nieograniczonym.  

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  5.390,00 zł. (bez Vat)

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 23.06.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego   wykazu, tj. do dnia  14.07.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich