Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 02.06.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594   ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm. ) oraz Uchwały Nr IX/45/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 kwietnia 2015r.

1. Nowogrodziec obręb 2  -  działka  zabudowana   nr  452/4  o pow. 0,0920 ha

 Działka położona w pośredniej strefie miasta przy ul. B.Chrobrego, na terenie płaskim z nieznacznym spadkiem południowym, uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic, Dojazd do działki bezpośredni z ulicy podjazdem o nawierzchni częściowo utwardzonej. Przy granicy z działką sąsiednią znajduje się niewielki budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, sklep, kościół.

2.Nieruchomość bez obciążeń

3.Księga Wieczysta  JG1B/00016852/2

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem  13 Mw,U  teren istniejącego zainwestowania.

5.Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w  przetargu ustnym nieograniczonym na cele zabudowy.

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  41.310,00 zł. (bez Vat)

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z  23 %   podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 23.06.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  14.07.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich