Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.78/13

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza IV  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 78/13 o pow. 0,1512 ha,  położonej w obrębie Zebrzydowa

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00015100/9.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze   

   oznaczonym symbolem  10 MN – teren budownictwa mieszkalnego i zagrodowego.  

Działka położona w pośredniej  strefie wsi Zebrzydowa na terenie uzbrojonym w media. Dojazd i dostęp do działki bezpośredni  drogą o  nawierzchni żwirowej. Teren z nieznacznym spadkiem północno-wschodnim, dobrze nasłoneczniony, niezabudowany, częściowo zakrzaczony tzw. samosiejką. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne i zagrodowe.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 25.000,00 zł (netto).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2015r. o godz.9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 2.500,00 zł należy wpłacić na konto:  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem

   tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 13.07.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

 12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 Na sprzedaż działki  w dniach 24.10.2014r., 10.02.2015r.i 23.04.2015r. zostały przeprowadzone odpowiednio I , II i III  przetarg ustny nieograniczony, zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich