Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 18.06.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz.594 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).   

1.Gierałtów  -  część działki niezabudowanej  nr  119/20 (dr) o pow. 0,0200 ha.      

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015094/3.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem GT 6RP,RL  – tereny upraw polowych na wschód od linii kolejowej.                

5. Sposób dzierżawy : część działki  zostanie wydzierżawiona  w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele inne niż rolne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z ustanowieniem służebności przejazdowej dla mieszkańców budynku  Gierałtów  244b.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.07.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich