Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 179

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

położonej w Nowogrodźcu obręb 1 działka nr 179 o pow. 0,1823ha

 

 1.Księga Wieczysta   JG1B/00017568/1.

 2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 MN – teren zabudowy     mieszkaniowej.  Uwaga! Działka w korytarzu niebudowlanym linii wysokiego napięcia 2x220 kV.

 Działka położona w peryferyjnej strefie miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej . Teren z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim o nieregularnym kształcie i prostych liniach granic częściowo zarośnięty krzewami. Teren ogrodzony z wewnętrznym placem składowym i manewrowym o nawierzchni częściowo utwardzonej. Na terenie działki znajduje się budynek parterowy magazynowo-gospodarczy o pow. użytkowej  59,80 m²  wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z pustaków żużlobetonowych, dach kryty eternitem. Budynek wymaga kapitalnego  remontu. Przez teren działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia WN 2x220 kV, tworząc strefę  ograniczonego użytkowania - korytarz niebudowlany.                                                                                                                           

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 60.000,00 zł. 

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2015r. o godz.9.00  w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  6.000,00 zł należy wpłacić na konto  02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 03.08.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu   płatna  jednorazowo przed zawarciem  umowy  notarialnej.

11.Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich