Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 02.07.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U . z 2013r., poz..594 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518.ze zm.)

1.Nowogrodziec ul. Wesoła 6,  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 84,9 m², działka zabudowana nr  388 o pow.0,0263 ha,  poł. Nowogrodziec obr. 4

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00041939/0

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  27 U,S –  teren  wielofunkcyjny, istniejąca zabudowa do trwałej adaptacji na cele mieszkalno-usługowe.

5.Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej na rzecz  najemcy  wraz  z 4666/10000 udziałem w gruncie z działki nr 388 o pow.0,0263 ha.

6.Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  132.670,00 zł w tym:

  -  wartość lokalu wraz z pomieszczeniami  przynależnymi        127.600,00 zł

  -  wartość   4666/10000 udziału w gruncie                                  5.070,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:cena lokalu i gruntu  z zastosowaniem 90%  bonifikaty,  płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60% bonifikaty.

8.Ponadto nabywca ponosi  koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest  do dnia 13.08.2015r.

      10.21-dniowy  termin wywieszenia wykazu mija  23.07.2015r.  

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich