Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 02.07.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz.594, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.518 ze zm. ) i Uchwały nr X/56/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 2 czerwca 2015r.    

 

1. Obręb Wykroty - nieruchomość o pow. 22,6851 ha,  składająca się z następujących działek: nr 1026/5 o pow. 0,6851 ha,  nr 1026/13 o pow.0,4848 ha,  nr 1026/12 o pow. 0,0606 ha,nr 1026/14 o pow. 0,7667 ha,  nr 1026/15 o pow.  11,1596 ha  i nr 1026/16 o pow. 2,4633 ha, położone  na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Podstrefie Nowogrodziec, w obrębie Wykroty.

Kompleks o  kształcie nieregularnym. Teren płaski, suchy, piaszczysty bez ograniczeń w zakresie inwestowania.  Dogodne położenie: około 1 km od zjazdu autostrady A4 w Godzieszowie, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 94  (Zgorzelec-Wrocław) z drogą wojewódzką nr  296 (Jelenia Góra-Zielona Góra) w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej Węgliniec-Jelenia Góra. W pobliskiej lokalizacji Główny Punkt  Zasilania (GPZ).Odległość około 17 km od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach i około 38 km od granicy z Czechami w Zawidowie.

2.Nieruchomość bez  obciążeń.

3.Przedmiotowe działki wpisane są w Księdze Wieczystej nr JG1B/00021784/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.

4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przeznaczony pod realizację inwestycji  w obszarze oznaczonym  symbolem  SGA 03 P/S,U – teren lokalizacji obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. 

5. Forma zbycia:  nieruchomość  zostanie sprzedana w formie przetargu.

6.Przetarg  łączny, zgodnie  z § 3pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2014r. w sprawie przetargów  i rokowań oraz oceny zamierzeń gospodarczych które maja być podjęte  przez przedsiębiorców na terenie KSSEMP, przeprowadzi Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości  S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.

7. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  łącznie 9.209.020,00 zł  brutto z tego:

- za dz. 1026/5 -       297.330,00 zł

- za dz. 1026/13 -     199.880,00 zł

- za dz. 1026/14 -     332.750,00 zł

- za dz. 1026/15 -  4.399.670,00 zł

- za dz. 1026/16  - 1.022.270,00 zł

- za dz. 1026/17 -  2.957.120,00 zł

8. 21 dniowy  termin wywieszenia wykazu,  mija  23.07.2015r.

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu   tj. do dnia  13.08.2015r.   

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich