Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 984/2

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 984/2 o pow. 0,3197 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 MN,U – teren  zabudowy   mieszkaniowej i usługowej.  

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu, położona we  wschodniej części Gierałtowa, teren płaski. Grunt leży przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. We wschodniej części działki, tuż przy granicy znajduje się skarpa porośnięta samosiejkami drzew. W sąsiedztwie  zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa  niskiej intensywności,  od strony południowej użytki rolne.                                                                                                                                 

3.Obciążenia nieruchomości: umowa  użyczenia do dnia 30.09.2015r.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  60.000,00 zł ( bez Vat).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2015. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  6.000,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK    S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  19.08.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  

 nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz    

 sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem  płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych    nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na sprzedaż nieruchomości w dniu 12.06.2015r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich