Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 405

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

          ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej          

 położonej w Wykrotach przy ul. A. Mickiewicza 28 -  działka nr 405 o pow. 0,71 ha

  

1.Księga Wieczysta   JG1B/00015095/0.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  leży w obszarze oznaczonym symbolem 07 Mwr – teren istniejącej, rozproszonej zabudowy zagrodowej.  

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta  położona w peryferyjnej części Wykrot, przy ul. Mickiewicza, zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem  mieszkalno-gospodarczym nr 28 w złym stanie technicznym o pow. użytkowej  183,1 m² w tym części gospodarczej 74,3 m². W sąsiedztwie  zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa. Nieruchomość uzbrojona w sieć energii elektrycznej wodnej  i kanalizacyjnej.                                                                                                                               

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 60.000,00 zł. w tym: budynek  32.502,00 zł, grunt 27.498,00 zł.

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2015r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 19.08.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości uzyskana w przetargu  płatna  przed zawarciem  umowy notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić  na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej. 

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub tel. pod numerem 75 738 06 76 lub 75 738 06 97.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 75 734 96 01.

Na sprzedaż nieruchomości w dniu 12.06.2015r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich