Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec"


OGŁOSZENIE

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego   pn. „Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec”

złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2014,  poz. 1118 ze zm.)

 

Stowarzyszenie Nowogrodzieckie Towarzystwo Gospodarczo – Społeczne złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja pokazu kulinarnego podczas Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec”” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej w dalszej części ustawą – tryb pozakonkursowy.

Uznając celowość realizacji zadania przez ww. Stowarzyszenie, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego                                 w Nowogrodźcu, portalu Gminy i Miasta Nowogrodziec - www.nowogrodziec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty    w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 11), bądź drogą elektroniczną na adres  na załączonym formularzu (skan z podpisem)

 

 

 

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich

 

 

Załączniki:

DOCXFormularz z uwagami do złożonej oferty.docx (19,53KB)