Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 13 .08.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r,  poz. 518 ze zm.)

1. Czerna -  działka  nr 588 o pow. 0,20 ha.       

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015018/7

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka   leży w obszarze oznaczonym symbolem 06  Mw,MN-  teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.                 

5.Działka  zostanie wydzierżawiona  w  formie przetargu  ustnego nieograniczonego,  według obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  03.09.2015r. po tym terminie zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich