Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 Ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  

położonej w Nowogrodźcu obręb 2 -  działka nr 452/4 o pow. 0,0920 ha

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00016852/2.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  leży w obszarze  oznaczonym symbolem 13 Mw,U – teren istniejącego zainwestowania.  

Działka położona w pośredniej strefie miasta przy ul. B.Chrobrego, na terenie płaskim z nieznacznym spadkiem południowym, uzbrojona w sieć wodną, kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic, Dojazd do działki bezpośredni z ulicy podjazdem o nawierzchni częściowo utwardzonej. Przy granicy z działką sąsiednią znajduje się niewielki budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości, przeznaczony do rozbiórki. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, sklep, kościół.

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 50.000,00 zł.(netto)

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2015r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul..Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 07.10.2015r.8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat płatna jednorazowo  przed zawarciem  umowy notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić  na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej. 

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub tel. pod numerem 75 738 06 76.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich