Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 10.09.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz.594), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XIII/78/15  Rady  Miejskiej  w Nowogrodźcu  z dnia  11 sierpnia 2015r.

1 Nowogrodziec obręb 4  -  działka  niezabudowana   nr  580/16  o pow. 0,0906 ha

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o prostych liniach granic, położona w pośredniej strefie  miasta, przy ul. Mickiewicza przy kompleksie istniejących garaży samochodowych. Teren działki z zachodnim spadkiem, dojazd  bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej.

2.Nieruchomość bez obciążeń.  

3.Księga Wieczysta  JG1B/00014733/8

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym  symbolem  10 M,U teren boksów garażowych z dopuszczeniem funkcji komunikacyjnych. Możliwość lokalizacji funkcji usługowych np. warsztat samochodowy, myjnia itp.

5.Forma zbycia – działka zostanie sprzedana w  przetargu ustnym  nieograniczonym.

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 41.310,00 zł. (bez Vat)

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu  wraz z  23 %   podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  01.10.2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  22.10.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich