Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 10.09.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm. ) oraz Uchwały Nr LI/375/14  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  26 czerwca 2014r.

1. Zebrzydowa  -  działka  niezabudowana   nr 78/14 o pow. 0,1512 ha

Działka położona w pośredniej  strefie wsi Zebrzydowa na terenie uzbrojonym w media. Dojazd i dostęp do działki bezpośredni z drogą o  nawierzchni żwirowej. Teren z nieznacznym spadkiem północno-wschodnim, dobrze nasłoneczniony, niezabudowany, częściowo zakrzaczony tzw. samosiejką. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są budynki mieszkalne i zagrodowe.

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga Wieczysta  JG1B/00015100/9.

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 10 MN- teren budownictwa mieszkalnego i zagrodowego. 

 5.Forma zbycia – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  

6.Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  34.610,00 zł.(bez Vat)

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz  z 23% podatkiem Vat,  płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 01.10 2015r.

10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  22.10.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Rekich