Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 984/2

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

 ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

 niezabudowanej  nr 984/2 o pow. 0,3197 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 MN,U – teren  zabudowy   mieszkaniowej i usługowej.  

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu, położona we  wschodniej części Gierałtowa, teren płaski. Grunt leży przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. We wschodniej części działki, tuż przy granicy znajduje się skarpa porośnięta samosiejkami drzew. W sąsiedztwie  zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa  niskiej intensywności,  od strony południowej użytki rolne.                                                                                                                                 

3.Nieruchomośc bez obciążeń

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  52.000,00 zł ( bez Vat).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2015. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości  5.200,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK  S.A.O/Nowogrodziec 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  06.11.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

9.Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem  płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych    nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na sprzedaż nieruchomości w dniach 12.06.2015r. i 25.08.2015r. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II przetarg ustny nieograniczony zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich