Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.10.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U. z 2015r., poz.1515) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2015r, poz. 782 ze zm.)

1.Nowogrodziec ul. 1 Maja 28,  lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej  37,30 m²,

  działka nr  262 o pow. 295  m2,  poł. Nowogrodziec obr. 4

2.Nieruchomość bez obciążeń.

3.Księga wieczysta  -  KW  JG1B/00014726/6

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 16 MN,RO- teren  zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.

5.Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 1 w budynku nr 28 przy ul.1 Maja  w  Nowogrodźcu  zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa dla  najemcy lokalu wraz  z 488/1000  udziałem w gruncie z działki nr 262 o pow. 295 m2 ,  w Nowogrodźcu  obręb 4,  na której usytuowany jest przedmiotowy budynek

6.Cena  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie    65.430,00 zł w tym:

      -  wartość lokalu  mieszkalnego   59.310,00 zł

      -  wartość   488/1000 udziału w gruncie  6.120,00 zł.

7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena lokalu i gruntu płatna  przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90%  bonifikaty w przypadku wpłaty  jednorazowej, a w przypadku rozłożenia na raty z zastosowaniem 60 % bonifikaty.

8.Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

9.Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest  do dnia  03.12.2015r.

 10.21-dniowy dniowy termin wywieszenia wykazu mija  12.11.2015r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich