Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury


REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY

 

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest na podstawie art. 9 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r.  Nr 35, poz. 189).

Rejestr prowadzony jest w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, a dane w nim zawarte udostępnia się przez:

1)      Otwarty dostęp do zawartości rejestru, który jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora;

2)      Wgląd do akt rejestrowych oraz ksiąg rejestrowych instytucji kultury w godzinach urzędowania;

3)      Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej (pełnego lub skróconego). W tym celu należy zwrócić się do organizatora prowadzącego rejestr instytucji kultury z wnioskiem o jego wydanie.

 

DOCXksiega-rejestrowa-instytucji-kultury-aktualna - lipiec 2023-1.docx (20,02KB)
 

DOCXrejestr instytucji kultury-20230105.docx (14,38KB)