Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy                         

                                  z organizacjami pozarządowymi                                            

   na 2016 r.

O G  L O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy    

               z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa  w ustawie

o działalności pożytku publicznego.

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  08.10.2015 r.

          Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Konsultacje zakończono w dniu 22.10.2015 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Inspektor ds. KW – Danuta Krasiej