Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 580/16

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 580/16 o pow. 0,0906 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 4

 

1.Księga Wieczysta   JG1B/00014733/8.

2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 10 M,U – teren boksów garażowych z dopuszczeniem funkcji komunikacyjnych.

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta  o prostej linii granic, położona w pośredniej  części miasta przy ul. Mickiewicza, przy kompleksie istniejących garaży samochodowych. Dojazd bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej.                                                                                                                               

3.Nieruchomość bez obciążeń.

4.Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  42.000,00 zł ( bez Vat).

5.Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.

6.Przetarg odbędzie się w dniu  04.12.2015r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter sala posiedzeń).

7.Wadium w wysokości 4.200,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  01.12.2015r.

8.Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

9.Wadium osoby , która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

10.Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z  podatkiem Vat , płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.

11Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

12.Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim    w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem         75 738 06 76

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich