Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XVII z dnia 9 listopada 2015 r.

PDFUchwała Nr XVII_102_15.pdf (147,33KB)

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego


PDFUchwała Nr XVII_103_15.pdf (146,05KB)

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy


PDFUchwała Nr XVII_104_15.pdf (146,22KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu


PDFUchwała Nr XVII_105_15.pdf (257,42KB)

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

zmiana: uchwała nr XX/132/16 z dnia 29 stycznia 2019 r.


PDFUchwała nr XVII_106_15.pdf (92,80KB)

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok

utraciła moc uchwałą nr XXIX/207/16 z dnia 7 listopada 2016 r.


PDFUchwała nr XVII_107_15.pdf (93,62KB)

w  sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

zmiany: uchwała nr XVIII/121/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

utraciła moc uchwałą nr XXIX/208/16 z dnia 7 listopada 2016 r.


PDFUchwała nr XVII_108_15.pdf (379,36KB)

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Utraciła moc uchwałą nr XLIII/291/17 z dnia 30 października 2017 r.


PDFUchwała nr XVII_109_15.pdf (1,99MB)

w sprawie ustalenia  wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

uchylona uchwałą nr XVIII/122/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.


PDFUchwała Nr XVII_110_15.pdf (161,09KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XVII_110_15.pdf (133,08KB)
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XVII_110_15.pdf (132,40KB)
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XVII_110_15.pdf (128,20KB)