Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXIV z dnia 05 lutego 2008 r.


 

1.

Uchwała Nr XXIV/161/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa wsi Parzyce

PDFUchwała nr XXIV_161_08.pdf (36,34KB)

 

2.

Uchwała Nr XXIV/162/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2008 rok

PDFUchwała nr XXIV_162_08.pdf (50,27KB)

 

3.

Uchwała Nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec

PDFUchwała nr XXIV_163_08.pdf (40,87KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXXIII/228/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

4.

Uchwała Nr XXIV/164/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

PDFUchwała nr XXIV_164_08.pdf (36,15KB)

utracila moc uchwałą nr XXIV/169/16 z dnia 30 maja 2016 r.

 

5.

Uchwała Nr XXIV/165/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zamiany zabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr XXIV_165_08.pdf (38,11KB)

uchylona na podstawie uchwały nr XXXIV/231/08 z dnia 29 września 2008 r.

 

6.

Uchwała Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie zakresu rzeczowego projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec”

PDFUchwała nr XXIV_166_08.pdf (42,74KB)

 

7.

Uchwała Nr XXIV/167/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia  programu  współpracy  Gminy i Miasta Nowogrodziec  z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

PDFUchwała nr XXIV_167_08.pdf (69,47KB)

 

8.

Uchwała Nr XXIV/168/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”

PDFUchwała nr XXIV_168_08.pdf (81,59KB)

zmiana: uchwała nr XXXV/248/08 z dnia 4 listo[pada 2008 r.

 

9.

Uchwała Nr XXIV/169/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Nowogrodziec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

PDFUchwała nr XXIV_169_08.pdf (43,06KB)

 

10.

Uchwała nr XXIV/170/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2007 roku; w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

PDFUchwała nr XXIV_170_08.pdf (35,86KB) PDFzałącznik do uchwały nr XXIV_170_08.pdf (49,61KB)

 

11.

Uchwała  Nr XXIV/171/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2008 

PDFUchwała nr XXIV_171_08.pdf (40,86KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XXIV_171_08.pdf (44,67KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XXIV_171_08.pdf (51,14KB) PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr XXIV_171_08.pdf (69,55KB) PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr XXIV_171_08.pdf (46,20KB)

 


 

 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2008-02-08