Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej - Etap II

Strona archiwalna

 

dotyczy: zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap II ”

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oferent  złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie:

W nawiązaniu do SIWZ dla zamówienia znak sprawy: ZP.271.11.2015 p.n.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap II” uprzejmie proszę o uzupełnienie załączonej dokumentacji do SIWZ o rysunki budowlane wymienione w części opisowej projektu budowlanego branży architektonicznej. Powyższe jest niezbędne do prawidłowego skalkulowania wykonania tego zadania.

 

Odpowiedź:

Rysunki budowlane wymienione w części opisowej projektu budowlanego branży architektonicznej opublikowane zostały na stronie internetowej Zamawiającego pod treścią ogłoszenia o zamówieniu jako plik formatu PDF o nazwie „Część graficzna” (poz.9 listy plików patrząc od góry).

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich