Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załączniki

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.http://bip.nowogrodziec.pl/731/473/ii-kwartal-2015.html

  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok – BIP Nowogrodziec- Finanse: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_nowog&id_dzi=4&lad=a&id_men=127

  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok - BIP Nowogrodziec- Finanse: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_nowog&id_dzi=4&lad=a&id_men=116

  4. Sprawozdania budżetowe za III 2015 r. - BIP Nowogrodziec- Sprawozdania budżetowe: http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_nowog&id_dzi=35&id_zal=6004&id_dok=4289&nazwa_pliku=IIIkwartal2012.pdf

  5. Sprawozdania budżetowe za 2014 r. - BIP Nowogrodziec- Sprawozdania budżetowe: http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_nowog&id_dzi=35&id_zal=5404&id_dok=3978&nazwa_pliku=IVkwartal2011.pdf,

  6. Sprawozdania budżetowe za III 2013 r. - BIP Nowogrodziec- Sprawozdania budżetowe: http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_nowog&id_dzi=35&id_zal=5403&id_dok=3977&nazwa_pliku=IIIkwartal2011.pdf,

  7. Uchwała NR I/235/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2015roku - opinia.jpg opinia001.jpg opinia002.jpg opinia003.jpg,

  8. Uchwała NR Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec sprawozdaniu z  wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok - opinia.jpg opinia001.jpg opinia002.jpg opinia003.jpg,

  9. Uchwała Nr I/43/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Nowogrodziec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr IV/12/15 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. - opinia 3. popr..JPG    opinia 4.popr..JPG

  10. Uchwała Nr I/44/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwałach Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr IV/13/15 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz uchwały Nr IV/12/15 z dnia 8 stycznia 2015 . w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. http://bip.nowogrodziec.pl/571/257/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej.html