Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 03.12.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2015r., poz.1515) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).   

1. Nowogrodziec obręb 2:                                                                       

                               - działka niezabudowana  nr  474 o pow. 0,13 ha.      

                               - działka niezabudowana  nr  271 o pow. 0,0352 ha

2.Obciążenia nieruchomości:

-  działka   nr  474 Umowa dzierżawy do dnia 26.03.2016r.     

 - działka   nr  271 Umowa dzierżawy do dnia 26.03.2016r.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00016852/2

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  leżą w obszarze  oznaczonym symbolem : dz. 474  52 RZ,W -  tereny otwarte terasy zalewowej rzeki Kwisy, zakaz zabudowy kubaturowej, dz. 271 32 MN – tereny mieszkalnictwa istniejącego i projektowanego.                 

5. Nieruchomości   zostaną wydzierżawione po terminie obowiązywania Umów dzierżawy o których mowa w punkcie 2,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

6. Nieruchomości  zostaną wydzierżawiane na okres kolejnych 5 lat :

- dz. 474 na cele inne niż rolne ( staw – zbiornik wodny)

- dz. 271 na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  24.12.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich