Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 03.12.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz.1515) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm).

 

1.Działki gruntu nr: 1351/4, 1026/10, 1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/11 i 1351/2 ogółem o pow. 15,0907 ha,  położone w  obrębie Wykroty.

2. Obciążenia – nieruchomość użytkowana rolniczo.

3. Księga Wieczysta nr  JG1B/00021784/2

4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o symbolu   SGA 01 P/S , U w  strefie aktywności gospodarczej pod projektowane obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe i usługowe.  

5. Działki zostaną wydzierżawione   na cele   rolne obecnemu  użytkownikowi,  w/g zasad obowiązujących  w tym  zakresie.

6.Działka zostanie wydzierżawiona na okres od 01.01.2016r. do 30.07.2016r.

7.21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  24.12.2015r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich