Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XVIII z dnia 14 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr XVIII_111_15.pdf
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała Nr XVIII_112_15.pdf

wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat


PDFUchwała Nr XVIII_113_15.pdf
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych


PDFUchwała Nr XVIII_114_15.pdf
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

zmiana: uchwała nr XX/133/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.


PDFUchwała nr XVIII_115_15.pdf

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zagospodarowania tych odpadów

Utraciła moc uchwałą nr XXXVI/242/17 z dnia 30 marca 2017 r.


PDFUchwała nr XVIII_116_15.pdf
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec


 PDFUchwała nr XVIII_117_15.pdf
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 


PDFUchwała nr XVIII_118_15.pdf

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

zmiana: uchwała nr XXII/144/16 z dnia 29 marca 2016 r.

Utraciła moc uchwałą nr XXXVI/241/17 z dnia 30 marca 2017 r.


PDFUchwała nr XVIII_119_15.pdf
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała nr XVIII_120_15.pdf
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce


PDFUchwała nr XVIII_121_15.pdf

w sprawie zmiany  uchwały nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr XVIII_122_15.pdf

w sprawie ustalenia  wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


PDFUchwała Nr XVIII_123_15.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XVIII_123_15.pdf
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XVIII_123_15.pdf
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XVIII_123_15.pdf
XLSzałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII_123_15.xls


PDFUchwała Nr XVIII_124_15.pdf
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


PDFUchwała Nr XVIII_125_15.pdf
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Gościszów


PDFUchwała Nr XVIII_126_15.pdf
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej


 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2015
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  16-12-2015 07:56
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  31-03-2017 12:44
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 1185
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×