Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 17.12.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2015r., poz.1515) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.).   

1.Nowogrodziec obręb 1  -  działka niezabudowanej  nr  129 o pow. 2,4401 ha.      

2. Nieruchomość bez obciążeń

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015137/7

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 37 P,S – teren projektowanej zabudowy produkcyjno-składowej i usługowej.                

5. Sposób dzierżawy : działka  zostanie wydzierżawiona formie bezprzetargowej  na okres 10 lat ,według zasad obowiązujących  w tym  zakresie, z przeznaczeniem na cele rolne. 

6. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija   07.01.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich