Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 17.12.2015r.

Strona archiwalna

 

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U.z2015r.,poz.1515) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.).   

1.Nowogrodziec obr. 4   -  część działki  nr 428/26 o pow. 0,0050 ha.

2.Ociążenia nieruchomości –  Umowa dzierżawy .

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8

4.Zgodnie z planem zagospodarowania  nieruchomość leży w obszarze  oznaczonym symbolem 02 U/M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej  w strefie A ochrony konserwatorskiej.                   

5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona obecnemu dzierżawcy  na poprawienie warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 

6.Nieruchomośc  zostanie wydzierżawiona obecnemu dzierżawcy  na okres kolejnych 5 lat, na cele inne niż rolne (gospodarcze).

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  07.01.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich