Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/105/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

        Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia   2013 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego                           w Nowogrodźcu, ul Rynek 1 lub drogą elektroniczną  na adres

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich

 

 

DOCUchwała Zmieniajaca - program współpracy z op 2016.doc (96,50KB)
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI 2016 r. - do uchwały zmieniajacej.docx (61,90KB)