Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 984/2

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 984/2 o pow. 0,3197 ha,  położonej w obrębie Gierałtów

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00015094/3.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 05 MN,U – teren  zabudowy   mieszkaniowej i usługowej.  
 3. Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu, położona we  wschodniej części Gierałtowa, teren płaski. Grunt leży przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. We wschodniej części działki, tuż przy granicy znajduje się skarpa porośnięta samosiejkami drzew. W sąsiedztwie  zabudowa  mieszkaniowa i zagrodowa  niskiej intensywności,  od strony południowej użytki rolne.                                                                                                                                 
 4. Nieruchomość bez obciążeń
 5. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  40.900,00 zł ( bez Vat).
 6. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2016. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul.Rynek 1 w Nowogrodźcu  (parter  sala posiedzeń).
 8. Wadium w wysokości 4.900,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia  25.01.2016r.
 9. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września  2004r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).
 10. Wadium osoby,  która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 11. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z podatkiem Vat  płatna  jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 12. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt strony nabywającej.
 13. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Na sprzedaż nieruchomości 12.06.2015r., 25.08.2015r i 10..11.2015r.. zostały przeprowadzone odpowiednio I i II  i III przetarg ustny nieograniczony zakończone wynikiem negatywnym.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich