Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dz. 580/16

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki

niezabudowanej  nr 580/16 o pow. 0,0906 ha,  położonej w Nowogrodźcu obręb 4

 

 1. Księga Wieczysta   JG1B/00014733/8.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powyższa działka leży w obszarze    oznaczonym symbolem 10 M,U – teren boksów garażowych z dopuszczeniem funkcji komunikacyjnych.

Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokątao prostej linii granic, położonaw pośredniejczęści miasta przy ul. Mickiewicza, przy kompleksie istniejących garaży samochodowych. Dojazd bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej.                                    

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi  25.000,00 zł ( bez Vat).
 3. Forma zbycia: nieruchomość  zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu  10.02.2016r. o godz. 9.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu(parter sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości 2.500,00 zł należy wpłacić na konto: Bank Zachodni WBK 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie  do dnia 05.02.2016r. Wadium, o którym mowa w p-cie 7 nie dotyczy osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 14 września2004r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).
 6. Wadium osoby , która przetarg wygra , zostanie zaliczone na poczet zapłaty za nabywaną  nieruchomość, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzeczsprzedającego.
 7. Cena nieruchomości  uzyskana  w przetargu wraz z  podatkiem Vat , płatna  jednorazowo przed zawarciem umowynotarialnej.
 8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 9. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcupokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich