Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.01.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. ) 

  1. Kierżno 58,   lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 40,60 m². Działka zabudowananr 160/3 o pow. 0,09 ha                                   w obrębie Kierżno.                                                                               
  2. Nieruchomość bez obciążeń .
  3. Księga wieczysta  -   KW JG1B/00015093/6
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym    symbolem 09 Mw – Teren  istniejącego  i projektowanego zainwestowania wiejskiego.
  5. Forma zbycia – lokal  mieszkalny nr 1  w budynku Kierżno nr 58 ,  zostanie  sprzedany   w formie  bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa na rzecz najemcy lokalu,  wraz ze sprzedażą  3432/10000  udziału w  gruncie z działki nr 160/3 o pow. 0,09 ha.
  6. Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie   35.720,00 zł w tym:
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90% bonifikaty.
  8. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości, winne złożyć wniosek   o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od wywieszenia wykazu, to jest  do dnia 03.03.2016r.
  10.  21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija 11.02.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich