Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym


Wydział Inwestycji

godziny pracy: poniedziałek - piatek 7:30 - 15:30

 

 Uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek /druk do pobrania/ DOCwniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogi.doc (32,00KB)
  2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych z proponowaną lokalizacją sieci lub przyłączy,

Opłaty

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) - od każdego stosunku pełnomocnictwa 17,00 zł. (część IV załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, parter,  pokój nr 11

Termin i sposób załatwienia sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27, za pośrednictwem Burmistrza  Nowogrodźca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji, 75 7380668

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31)