Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna


Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, e-mail: pomoc.prawna@nowogrodziec.pl, nr telefonu  75 7316221, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)    od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
1)    Michał Chudzik,
2)   Agnieszka Śmigalska.
3)   Jacek Kurcio
4)   Justyna Olechnowicz
5)   Daria Mularska

 

Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby:

 

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 3. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
  o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp.
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 1. seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
 2. posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
 3. osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
 4. kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 5. weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 6. osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
 7. kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • prawo pracy,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • sprawy administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • sprawy cywilne,
 • sprawy karne,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • zagadnienia związane z ciążą i urodzeniem dziecka,
  w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu
z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2018 r.:

 

 1. Punkty prowadzone przez Powiat:
 1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), pomoc jest udzielana w następujących dniach
  i godzinach:
 1. od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
 2. piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:

 1. radca prawny Szymon Biniaszczyk,
 2. radca prawny Sylwia Borodyn,
 3. radca prawny Jakub Kołtun,
 4. radca prawny Barbara Kleśta,

 

 1. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, pomoc jest udzielana w następujących dniach
  i godzinach:
 2. od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:

 1. adwokat Michał Chudzik,
 2. adwokat Jacek Kurcio,
 3. adwokat Daria Mularska,
 4. adwokat Justyna Olechnowicz,
 5. adwokat Agnieszka Śmigalska.

 

 1. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach, ul. Raciborska 48 lok. 2, która została wyłoniona
  w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 1. Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, pomoc jest udzielana w następujących dniach godzinach:
 1. poniedziałek i piątek w godz. 7.30 – 11.30,
 2. od wtorku do czwartku w godz.15.00 – 19.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny Piotr Malinowski, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach.

 1. Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
 1. poniedziałki i środy w godz. 14.00 – 18.00,
 2. wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 12.00,
 3. piątki w godz. 11.00 – 15.00.  

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2030) Arkadiusz Krzemiński, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach.

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2016
  przez: Michał Michałaciuk
 • opublikowano:
  11-02-2016 09:52
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  20-03-2018 11:04
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2850
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×