Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna


Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, e-mail: pomoc.prawna@nowogrodziec.pl, nr telefonu  75 7316221, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)    od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela 3 radców prawnych i 2 adwokatów:
1)    radca prawny Szymon Biniaszczyk,
2)    radca prawny Sylwia Borodyn,
3)    radca prawny Jakub Kołtun,
4)    adwokat Michał Chudzik,
5)    adwokat Agnieszka Śmigalska.

Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby:

1)    młodzież do 26. roku życia,
2)    seniorzy po ukończeniu 65 lat,
3)    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
4)    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp.
5)    kombatanci,
6)    weterani,
7)    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
8)    kobiety w ciąży


Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)    seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;
2)    posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;
3)    osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);
4)    kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
5)    weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
6)    osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
7)    kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
-prawo pracy,
-ubezpieczenia społeczne,
-sprawy administracyjne,
-prawo podatkowe,
-sprawy cywilne,
-sprawy karne,
-przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej
-zagadnienia związane z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
-udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
-wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
-pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bolesławieckiego:

Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 

a)  od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,

b)  piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela 3 adwokatów i 2 radców prawnych:

1)  adwokat Beata Adamczyk,

2)  adwokat Jacek Kurcio,

3)  adwokat Justyna Olechnowicz,

4)  radca prawny Barbara Kleśta,

5)  radca prawny Robert Sałaciak,

 

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, lok. 234, która została wyłoniona
w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2017 r. – prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, pomoc jest udzielana w następujących dniach godzinach:

a)  poniedziałek i piątek w godz. 7.30 – 11.30,

b)  od wtorku do czwartku w godz.15.00 – 19.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny Piotr Malinowski, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie.

 

Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)  poniedziałki i środy w godz. 11.30 – 15.30,

b)  wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 12.00,

c)  piątki w godz. 11.00 – 15.00.  

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela prawnik, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dz. U. z 2015, poz. 1255 z późn. zm.) Arkadiusz Krzemiński, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie.

 


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2016
  przez: Michał Michałaciuk
 • opublikowano:
  11-02-2016 09:52
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  30-08-2017 08:38
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 1057
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×