Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA

podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości przyznanych kwot na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych ora innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2016 r.

Wsparcie obejmuje zadania w następującym zakresie:

Zadanie nr I w zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.   

Zadanie nr II  w  zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

-  organizacja imprez sportowo – turystyczno - krajoznawczych: rajdy, złazy i tp.

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

-  organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze.

Lp.

 

Nazwa organizacji

 

Nr zadania

Przyznana kwota dotacji

(zł)

  1.  

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

 

Zadanie  I

 Zadanie  II

  Zadanie  III

14.000,00

12.500,00

17.300,00

 

  1.  

Klub Sportowy Orzeł

Gościszów

 

 

Zadanie  I

 

16.000,00

  1.  

Towarzystwo Sportowe

Parzyce

 

 

Zadanie I

 

18.300,00

  1.  

Klub Sportowy Piast

Wykroty

 

 

Zadanie I

 

48.000,00

  1.  

Ludowy Klub Sportowy Sparta

Zebrzydowa

 

 

Zadanie  I

 

 

41.400,00

  1.  

Miejski Klub Sportowy

Chrobry Nowogrodziec

 

 

Zadnie  I

 

40.000,00

  1.  

Uczniowski Klub Sportowy

Nowogrodziec

 

 

Zadanie I

    Zadanie III

 

 

14.000,00

  3.500,00

  1.  

Stowarzyszenie Równych Szans

„ Bratek” Zgorzelec

 

 

 Zadanie II

 

  1.500,00

  1.  

ZHP  Hufiec Bolesławiec

 

Zadanie III

10.000,00

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich