Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XVII z dnia 19 września 2007 r.

 

1.

Uchwała nr XVII/112/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

PDFuchwała nr XVII_112_07.pdf (37,38KB)

 

2.

Uchwała nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_113_07.pdf (39,10KB)

 

3.

Uchwała nr XVII/114/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kierżno w gminie Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_114_07.pdf (50,31KB)

 

4.

Uchwała nr XVII/115/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_115_07.pdf (36,83KB)

 

5.

Uchwała nr XVII/116/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  19 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gierałtów w gminie Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_116_07.pdf (36,03KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXIX/197/08 z dnia 30 maja 2008 r.

 

6.

Uchwała nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  19 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

PDFuchwała nr XVII_117_07.pdf (35,90KB)

 

7.

Uchwała nr XVII/118/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  19 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2007

PDFuchwała nr XVII_118_07.pdf (35,90KB)

 

8.

Uchwała nr XVII/119/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_119_07.pdf (41,09KB)

 

9.

Uchwała nr XVII/120/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – Obszar Gminy Nowogrodziec

PDFuchwała nr XVII_120_07.pdf (38,22KB)

 

10.

Uchwała nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2007 r.  w sprawie zmiany  uchwały nr IV/11/06  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  z dnia 28 grudnia 2006 roku w  sprawie  wydatków budżetowych, których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

PDFuchwała nr XVII_121_07.pdf (36,00KB) PDFzałącznik do uchwały nr XVII_121_07.pdf (62,76KB)

 

 


 

 

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 24.09.2007 r.