Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 03.03.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515   ze zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XVIII/113/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu   z dnia 14 grudnia 2015r.

 

Obręb Gościszów    -  działka niezabudowana nr 280  o pow. 0,91 ha, -  działka niezabudowana nr 281  o pow. 0,43 ha

Nieruchomość o prostych liniach granic, położona w peryferyjnej strefie Gościszowa. Dojazd i dostęp do nieruchomości bezpośredni z drogi o nawierzchni utwardzonej. Teren podmokły z istniejącym zbiornikiem wodnym - dawnym odkrytym basenem, którego większa część położona jest na działce 280, a mniejsza na działce 281.Przez zbiornik  przepływa ciek wodny, doprowadzający wodę do basenu, rozdzielający nieruchomość na dwie działki. Stan techniczny elementów zbiornika bardzo zły, dno zbiornika gruntowe. Brak właściwego odpływu wody. Stan zużycia zbiornika uzasadnia rozbiórkę istniejących jeszcze elementów. Wokół zbiornika teren zalesiony i zakrzaczony tzw. samosiewką.W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane budynki mieszkalne i gospodarcze, grunty budowlane oraz  rolne.

Nieruchomość bez obciążeń

Księga Wieczysta  JG1B/00015019/4

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   

Forma zbycia nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.

Cena nieruchomości 170.000,00 zł netto (dz. 280 115.000,-, dz. 281 55.000,-)

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu  wraz z23 %podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 24.03.2016r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  14.04.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich