Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXII z dnia 29 marca 2016 r.

PDFUchwała nr XXII_140_16.pdf (90,64KB)
w sprawie nabycia działki nr 448/1 w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXII_141_16.pdf (88,40KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała nr XXII_142_16.pdf (94,89KB)
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych

utracila moc uchwałą nr XXIV/170/16 z dnia 30 maja 2016 r.


PDFUchwała nr XXII_143_16.pdf (206,41KB)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2016 roku


PDFUchwała nr XXII_144_16.pdf (103,15KB)

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXII_145_16.pdf (91,64KB)
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o pozbawienie ochronności lasów, które zostały uznane za ochronne


PDFUchwała nr XXII_146_16.pdf (93,66KB)
w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXII_147_16.pdf (297,62KB)
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXII_148_16.pdf (821,19KB)
w sprawie wzniesienia pomników w postaci tablic pamiątkowych

zmiana: uchwała nr XXIV/164/16 z dnia 30 maja 2016 r.

rozstrzygnięcie nadzorcze PDFrozstrzygnięcie.pdf (1,70MB)


PDFUchwała nr XXII_149_16.pdf (96,30KB)
w sprawie przystąpienia Gminy Nowogrodziec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”


PDFUchwała nr XXII_150_16.pdf (89,95KB)

w sprawie odwołania członka Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXII_151_16.pdf (87,75KB)
w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Razem dla Gminy”


PDFUchwała nr XXII_152_16.pdf (79,41KB)
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXII_153_16.pdf (101,28KB)
w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

sygnalizacja PDFsygnalizacja.pdf (913,40KB)


PDFUchwała nr XXII_154_16.pdf (95,28KB)
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


PDFUchwała Nr XXII_155_16.pdf (163,45KB)
PDFtabela nr 1 do uchwały nr XXII_155_16.pdf (139,88KB)
PDFtabela nr 2 do uchwały nr XXII_155_16.pdf (168,48KB)
PDFtabela nr 2a do uchwały nr XXII_155_16.pdf (158,01KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok