Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.04.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r.,  poz. 1774 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXII/141/16  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  29 marca 2016r.

 

  1. Nowogrodziec obr. 4  -  działka  nr 495/1  o pow. 0,2382 ha.Działka położona w pośredniej strefie miasta w terenie zalewowym. Teren działki graniczy z nieruchomościami zabudowanymi dz. 496 i dz. 497 przy ul. Strzeleckiej. Teren działkiz nieznacznym spadkiem zachodnim. Kształt nieregularny o łamliwych liniach granic.
  2. Nieruchomość bez obciążeń
  3. Księga Wieczysta  JG1B/00014733/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarzeoznaczonym symbolem 53 RZ,W Tereny otwarte tarasy zalewowej rzeki Kwisy o przewadze trwałych użytków zielonych. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. 
  5. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Cena nieruchomości wynosi  7.000,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 12.05.2016r.
  10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  02.06.2016r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich