Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan kontroli zrzadczej na 2016 r.

Strona archiwalna

 

 

Plan kontroli  zarządczej na 2016 rok

   Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji ustalam plan kontroli:

L.p.

Nazwa jednostki, w której planuje się przeprowadzić kontrolę

Temat i termin przeprowadzenia kontroli:

1.

Organizacje pozarządowe:

1. Uczniowski Klub Sportowy w  Nowogrodźcu

2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu

3. KS „Granit” Gierałtów

4. KS „Orzeł” Gośćiszów

5. LKS „Sparta” w Zebrzydowej

6. KS „Piast” w Wykrotach

7. Towarzystwo Sportowe „Parzyce”

8. KS „Talent  2000 Bolesławiec”

9. MKS „Chrobry Nowogrodziec”

10. ZHP – Hufiec Bolesławiec

11. Nowogrodzieckie Towarzystwo Gospodarczo- Społeczne

12. TPD – Oddział w Bolesławcu

Prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej  na  wsparcie realizacji  zadań  publicznych w 2015 r.

 

     Styczeń – Luty 2016 r.

2.

1.Jednostki organizacyjne:

- jednostki oświatowe,

- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,

- MGOPS w Nowogrodźcu,

- GCKiS w Nowogrodźcu,

- SP ZOZ i SP Z ZOZ.

 

 2. Hydro-Tech Spółka z o.o.  w Nowogrodźcu

Kontrole doraźne zlecone przez Burmistrza Nowogrodźca – po uprzednim zawiadomieniu jednostek o terminie i zakresie tematyki kontroli.

 

3.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

 

Kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Urzędu  - wg rocznych planów kontroli na 2016 r. zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodźca.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich