Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu Studium

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Nowogrodziec

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XII/74/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 16 lipca 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec, dotyczącej części obszaru zainwestowania wsi Gościszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 kwietnia do 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

 

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11  maja 2016 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Rynek 1, pokój 6.

 

       Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogrodźca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert  M. Relich

Załączniki:

DOCtekst studium ujednolicony.doc (921,50KB)
JPEGuwarunkowania 2016.jpeg (265,66KB)
JPEGkierunki 2016.jpeg (272,29KB)
PDFPrognoza - tekst.pdf (1,25MB)
JPEGprognoza - rysunek.jpeg (272,03KB)