Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXIII z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PDFUchwała nr XXIII_156_16.pdf (89,63KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała nr XXIII_157_16.pdf (485,56KB)

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz zwolnienia ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (1,60MB)

zmiana: uchwała nr XXXVII/255/17 z dnia 11 maja 2017 r.

utraciła moc uchwałą nr LI/353/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.


PDFUchwała nr XXIII_158_16.pdf (91,43KB)
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Nowogrodziec w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej


PDFUchwała nr XXIII_159_16.pdf (94,00KB)

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXIII_160_16.pdf (95,43KB)

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie  powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok


PDFUchwała nr XXIII_162_16.pdf (87,85KB)

w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr XXIII_163_16.pdf (88,34KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy