Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików - wyniki postępowania

Strona archiwalna

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Zagajnik, Kierżno i Milików”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Jałowiec 56

59-800 Lubań

 

Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Ofertę złożoną w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ. Kryterium wyboru oferty była cena (95%) oraz termin wykonania (5%).

 

 

W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„termin wykonania”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec 56, 59-800 Lubań

95,00

5,00

100,00

2

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra

71,45

3,75

75,20

3

Świadczenie Usług Transportowo – Budowlanych Stanisława Torba, Radostów Dol. 10, 59-800 Lubań

67,80

5,00

72,80

4

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra

77,34

3,75

81,09

5

Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

80,35

5,00

85,35


Zatwierdził:

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich