Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA IX z dnia 09 marca 2007 r.

1.

Uchwała nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr LV/376/06 z dnia 26 października  2006 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFuchwała nr IX_46_07.pdf (42,56KB)


 

2.

Uchwała  Nr IX/47/07 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 rok 

PDFUchwała nr IX_47_07.pdf (44,10KB)

 

3.

Uchwała  Nr IX/48/07 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr IV/11/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

PDFUchwała nr IX_48_07.pdf (36,62KB)

4.

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zasad wypłacania diety przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr IX_49_07.pdf (36,58KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XVI/108/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

 

5.

Uchwała nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr IX_50_07.pdf (37,50KB)

 

6.

Uchwała nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego prowadzonego przez gminę Nowogrodziec

PDFUchwała nr IX_51_07.pdf (40,31KB)

zmiana: uchwala nr XIII/87/07 z dnia 24 maja 2007 r.

 

 

7.

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia Gminie Nowogrodziec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

PDFUchwała nr IX_52_07.pdf (35,17KB)

 

8.

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie  nabycia  nieruchomości

PDFUchwała nr IX_53_07.pdf (34,45KB)

zmiana: uchwała nr XIV/92/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.

 

9.

Uchwała nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Lipińskiej

PDFUchwała nr IX_54_07.pdf (45,64KB)

 

10.

Uchwała nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Lipińskiego

PDFUchwała nr IX_55_07.pdf (36,39KB)

 

11.

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie unieważnienia wyborów Rady Sołeckiej w Czernej przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2007 r.

PDFUchwała nr IX_56_07.pdf (34,95KB)


 

informację wytworzył(a): Jolanta Janeczko
za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
data wytworzenia: 14.03.2007