Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXIV z dnia 30 maja 2016 r.

PDFUchwała nr XXIV_164_16.pdf (423,94KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/148/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie  wzniesienia pomników w postaci tablic pamiątkowych


PDFUchwała nr XXIV_165_16.pdf (446,25KB)

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę


PDFUchwała nr XXIV_166_16.pdf (750,36KB)

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec

Zmiana: uchwała nr XXVII/187/20 z dnia 15 września 2020 r.

Utraciła moc uchwałą XXX/208/20 z dnia 26 listopada 2020 r.


PDFUchwała nr XXIV_167_16.pdf (91,41KB)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXIV_168_16.pdf (100,24KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała nr XXIV_169_16.pdf (92,38KB)
 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

utraciła moc uchwałą nr XXVII/190/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.


PDFUchwała nr XXIV_170_16.pdf (92,32KB)
w sprawie ustanowienia prawa pierwszeństwa przy sprzedaży lokali innych niż mieszkalne


PDFUchwała nr XXIV_171_16.pdf (5,96MB)
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2015 rok


PDFUchwała nr XXIV_172_16.pdf (6,88MB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2015 rok


PDFUchwała nr XXIV_173_16.pdf (6,60MB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  za 2015 rok


PDFUchwała nr XXIV_174_16.pdf (87,56KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok

PDFTabela nr 1 do uchwały nr XXIV_174_16.pdf (136,34KB)
PDFTabela nr 1a do uchwały nr XXIV_174_16.pdf (136,26KB)