Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 02.06.2016r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).   

 

Czerna - część działki  nr  896 o pow. 2,4107 ha.     

Obciążenia nieruchomości: Umowa dzierżawy zawarta na okres od 26.10.2011r.   do 25.10.2016r.

Księga Wieczysta nr JG1B/00015018/7

Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  05 PE,P – teren przeznaczony do rekultywacji, po powierzchniowej eksploatacji. Działka położona w sąsiedztwie cmentarza komunalnego.

Działka zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy po terminie obowiązywania obecnej umowy, w/g zasad obowiązujących w tym zakresie.

Działka zostanie wydzierżawiona na okres kolejnych 3 lat.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 23.06.2016r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich